avtobusna postaja ljubljana in sž hq
avtobusna postaja ljubljana

The building is designed as a hybrid between architecture and infrastructure. The design incorporates open space of the newly formed square and traffic system of the bus station, which is the foundation of the basic organisational elements of the new building and the base for the structural grid.

avtobusna postaja ljubljana
architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  //  architectural competition 1st prize  // 
avtobusna postaja ljubljana
avtobusna postaja ljubljana in sž hq

1 / 11

arhitekturni natečaj, 1. nagrada
naslov: Vilharjeva ulica, Ljubljana
naročnik: Slovenske železnice

project: 2021

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Martin Tomažič
Mitja Usenik
Blaž Goričan
Kaja Stopar
Rok Primažič
Samo Bojnec
Valentin Tribušon Ovsenik

Sodelujoči:
Gašper Blejec
Niko Kristanič

Nova avtobusna postaja Ljubljana se nahaja severno od železniške proge. Z železniško postajo na jugu se neposredno povezuje z novonačrtovanim nadstreškom nad tirnicami, s pomočjo katerega bo Avotbusna postaja Ljubljana tvorila funkcionalno celoto potniškega terminala.

Stavba je zasnovana kot hibrid med arhitekturo in infrastrukturo. Zasnova vključuje odprt prostor novo oblikovanega trga in prometnega sistema avtobusne postaje, ki je temelj osnovnih organizacijskih elementov novogradnje in podlaga za konstrukcijski raster.

Pritličje objekta, ki se nadaljuje v osi okoliške ulice, je organizirano kot javni trg, kjer z ene strani prihajajo pešci, z druge strani pa avtobusi. Nad tem glavnim prometnim območjem, ki si ga delijo pešci in avtobusi, so ostali programi zloženi drug nad drugim. Neposredno nad prometno površino je linearna čakalnica, ki ji v nadstropju sledi glavna dvorana, ki se navezuje na nadstrešnico železniške postaje. Nad njo je predvidena dvonadstropna poslovna stavba sedeža Slovenskih železnic.

Ideja arhitekturno-infrastrukturnega hibrida se nadaljuje v podobi objekta. Fasada je predlagana kot modularni sistem jeklenih okvirjev, kjer vsak od programov v notranjosti dobi svojo definicijo glede na potrebe programa in zunanje pogoje. Nastane končna podoba različno artikuliranih programov, povezanih v enotno celoto.