akademija za likovno umetnost in oblikovanje
akademija za likovno umetnost in oblikovanje

1 / 12

natečajni elaborat, 2. nagrada
naročnik: Univerza v Ljubljani

projekt: 2016

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Blaž Goričan
Samo Bojnec
Valentin Tribušon
Vid Žnidaršič
Irene Salord Vila
Urban Petranovič
Mitja Usenik
Vid Tancer

3d vizualizacije: Urban Petranovič, Mitja Usenik

Novi objekt ALUO je zasnovan kot enostaven pravokotni kubus, ki se odmika od Erjavčeve ceste v obstoječe prostorske odnose današnje situacije. Volumen je postavljen tako, da pred seboj ustvarja zeleni trg (na mestu današnje zelenice) in deluje kot prostostoječi objekt – ‘mestna palača’, ki v kare za sabo prepušča prostor.

Novi ALUO je asnovan kot enostavna prostorska struktura – stavba organizirana okoli centralnega večetažnega lobija, ki medsebojno povezuje vse etaže po vertikali.

Objekt je zamišljen kot serija naloženih etažnih plošč – platform, na katerih se v v smislu največje možne fleksibilnosti (brez vmesnih konstrukcij) realizirajo vsi zahtevani programi.

Želena prostorska in programska fleksibilnost je dosežena z odmikom konstrukcij v obod fasade in ovoj centralnega lobija – tako se na vsaki etaži ustvari obroč proste površine (brez konstruktivnih ovir), ki se ga lahko uporablja, deli in spreminja skladno s sedanjimi in bodočimi zahtevami.