stanovanjski objekt v14
stanovanjski objekt v14

1 / 8

naslov: Vrhovnikova, Ljubljana
naročnik: zasebni
skupna površina: 1960 m2

projekt: 2018 – v teku

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Gašper Skalar
Christophe Riss
Vid Tancer