stanovanjska stolpnica dunaj sw
stanovanjska stolpnica dunaj sw

1 / 9

natečajni elaborat, 1. nagrada
naročnik: EGW – Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
lokacija: Dunaj

projekt: 2018 – v teku

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Juanmi Hererro Rubio
Maša Kovač Šmajdek
Vid Tancer
Samo Bojnec
Andrej Ukmar
Blaž Goričan
Johannes Paar
Mitja Usenik