stanovanjska soseska polje II
stanovanjska soseska polje II

1 / 6

naročnik: Javni stanovanjski sklad MOL in Stanovanjski sklad RS

projekt: 2006 – 2010
gradnja: 2010 – 2011

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Davorin Počivašek
Christophe Riss
Blaž Hartman
Jožef Kalčik
Jure Kozin

fotografije: Miran Kambič

Stanovanjska soseska šestih enakih blokov je locirana v naselju Polje, predmestju Ljubljane, med odprtimi zelenimi polji na vzhodni in mestnim robom na drugi strani.

Zasnovana je kot ‘šahovnica’ grajenih in odprtih prostorov, ki skupaj sestavljajo enostaven, a vizualno in programsko bogat ambientalni preplet. Zeleni in grajeni sistem sta neposredno povezana in enakovredna pri vzpostavljanju prostorske celote soseske.

Na zahodni strani se, kot stik z mestom, nahaja vstopni trg, z javnim programom v pritličju. Poudarek zasnove soseske pa je zunanja ureditev – park povezanih dvorišč in zelenic – ki predstavlja fokus soseske in strukturira celotni prostor. Linije dreves in grmovnic, pravokotne druga na drugo, tvorijo zelene paravane, ki skupaj z zamiki objektov preprečujejo medsebojne poglede.

Kvadratni objekti P+3 so organizirani centralno, okoli jedra, ki obkroža svetlobnik. Ta tvori zenitalno osvetljen osrednji skupni verikalni prostor bloka vse do kleti.

183 stanovanj je zasnovanih kot konstruktivno samostojne enote – ‘fleksibilne’ tlorisne površine, znotraj katerih se lahko organizirajo oblikovno različna stanovanja. Center stanovanja predstavlja široka loža, ki je naravno nadaljevanje dnevnega prostora proti zunanjosti.

Objekti so izvedeni v vidnem betonu, s poudarjeno konstrukcijo in horizontalnimi venci, med katerimi so kot kontrast vstavljena stanovanja oblečena v eternit plošče.