stanovanjska soseska pilon
stanovanjska soseska pilon

1 / 7

client: Metrokras invest d.o.o.

projekt: 2004 – 2006
gradnja: 2007 – 2008

Bevk Perović project team:
Matija Bevk
Vasa Perović
Davor Počivašek
Nataša Šprah
Ida Sedušak
Ana Čeligoj
Andrej Mercina

fotografije: Miran Kambič

Stanovanjska soseska Pilon stoji na neobičajni lokaciji, na mestu opuščenega kamnoloma ob glavni ljubljanski obvoznici. Ostanki kamnoloma so se prej pojavljali kot »rana« v naravni krajini s staro kamnito apnenico v vogalu najdišča, ki je bila zavarovana kot kulturni spomenik. Vprašanje je bilo, kako umestiti nov velik stanovanjski kompleks v tako občutljivo okolje, kako ohraniti kamnolom in zasnovati stanovanja kot nov mejnik, povezan z avtocesto, ki poteka tik ob lokaciji.

Lokacija je bila obravnavana občutljivo. Skalno steno so ohranili, zaščitili pred krušenjem in ozelenili. 140 stanovanjskih enot je bilo strukturiranih v kompleks dveh ločenih objektov, ki sta nadalje razdeljeni na dve plošči, povezani s komunikacijskimi jedri. Plošče so zamaknjene, sledijo konfiguraciji terena in ustvarjajo drugačne skupne prostore, betonsko vhodno ploščad na sprednji strani in ozelenjeno dvorišče na zadnji strani kompleksa.

Notranja delitev kompleksa sledi ideji “kondenzacije” mestnega stanja po vertikali: manjše enoosebne enote so postavljene v spodnjem delu stavb. Sledijo dvoetažna stanovanja, ki so organizirana kot dvoriščne vile okoli odprtih dvoriščnih prostorov dvojne višine. Na vrhu so zgrajena luksuzna majhna penthouse stanovanja. Te različne tipologije so jasno vidne na fasadi, vendar je celotna podoba kompleksa videti homogena.

Fasade so zasnovane kot preplet odprtih in zaprtih elementov. Zastekljenim balkonom z rumenimi ograjami sledijo zaprti skladiščni prostori iz žametno črnih ferocementnih plošč. Shrambe tako postanejo element fasade in ločnica med različnimi stanovanji.

Kompleks se sklada s silhueto hriba in je hkrati nekakšen ‘poklon’ nekdanjemu kamnolomu, hkrati pa deluje kot vpadljiv ‘mejnik’, močna orientacijska točka na ljubljanski obvoznici.