stanovanjska soseska aspern
stanovanjska soseska aspern

1 / 9

natečajni elaborat
lokacija: Dunaj
naročnik: Wien 3420 Aspern Development AG v sodelovanju z mestom Dunaj

project: 2015

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Martin Tomažič
Juan Miguel Hererro
Irene Salord
Blaž Goričan

3d vizualizacije: Urban Petranovič

Aspern, kot ga vidimo danes, je tipičen primer s tipičnim izidom poskusa širitve mest proti obrobju – zelo hitro in prepogosto postanejo ti primeri monotoni, družbeno nerazviti deli mesta.

Formalna redefinicija »tradicionalnega« mestnega bloka, ki ga predlaga urbanistični načrt, je hkrati prednost in pomanjkljivost – njegova »nenavadna« oblika zahteva specifične rešitve, hkrati pa ustvarja problematično razdelovanje tlorisa v temnih in globokih vogalih.

Namesto perimetrskega bloka, ki podpira idejo o skrajnih nasprotjih ‘znotraj’ in ‘zunaj’, predlagamo ‘odprt obod’ – hibridno strukturo, sestavljeno iz niza združenih in neodvisnih stavb, ki držijo obliko oboda, vendar se odpirajo proti mestnim ulicam. Robovi novega bloka ostanejo definirani, vendar prepustni. Novi blok postane ‘akumulacija’ grajenih struktur, volumetrično in programsko povezanih, nanizanih – kot niz biserov – po notranjem dvorišču.

Notranje dvorišče je dvignjena ploščad/vrt, dvignjen za eno nadstropje nad nivojem “mesta”, ki je z njim povezan preko velikih dostopnih stopnic/ramp. Je hibrid parka in trga, parka in terase – velika lesena terasa, pokrita z zelenjem, zelo uporabna, a zelo »zelena«. Je nekakšno ‘lepilo’, ki drži blok skupaj, tako socialno kot formalno.

Stavbe – za razliko od ‘tradicionalne’ delitve storitev na javne prostore v pritličju in stanovanj v zgornjih nadstropjih – lahko pojmujemo kot vertikalno mešane programske strukture – programi so razpršeni po vseh delih (različno visokih) stavb, s konceptom komunikacijskih poti, ki omogočajo enostaven dostop do vseh etaž stavb.

Predlagane enote – velik nabor različnih enot – so zložene navpično – tako postanejo neke vrste »navpično mesto«, kopičenje različnih »odprtih« tipologij, ki uporabljajo spreminjajoče se dele stavb.