prenova sng drama ljubljana

The new SNG Drama Ljubljana consists of the refreshed and renewed historical building of the Drama, built in the beginning of the 20th Century, and the new production volume, which replaces the technical extension built in the 1960s. In addition to these two elements, there is also the third, equally important element, the open space around the building – the square which is being re-established, redefined, and is creating a clear urban parterre for the new Drama, giving it a clear position in the city and connects it with it.

prenova sng drama ljubljana

1 / 13

natečajni elaborat, 1. nagrada
Ljubljana, Slovenija
naročnik: SNG Drama Ljubljana

projekt: 2017

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Samo Bojnec
Valentin Tribušon
Urban Petranovič
Mitja Usenik
Irene Salord Vila
Andrej Ukmar

Novo SNG Drama Ljubljana sestavljata osvežena in prenovljena zgodovinska stavba Drame, zgrajena v začetku 20. stoletja, ter nov produkcijski del, ki nadomešča tehnični prizidek, zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Poleg teh dveh elementov je tu še tretji, enako pomemben element, odprti prostor okoli objekta – trg, ki se na novo vzpostavlja, redefinira in ustvarja jasen urbani parter nove Drame, ki ji daje jasno lego v mestu in ga z njim povezuje.

Arhitekturni koncept je zastavljen na podlagi ključnih izhodišč – odločitev, ki zaznamujejo in definirajo celotno nadaljnjo zasnovo:

Oblikovanje nove avle – foyerja kot osrednje točke nove prenovljene Drame – elementa, ki koncipira in povezuje vse dele, obiskovalcem pa daje prostoren večnamenski prostor– novo »dnevno sobo mesta«.

Oblikovanje novega trga- kot jasno členjene zunanje vstopne površine, ki povezuje staro hišo z novim prizidkom in ustvarja primeren zunanji prostor za oba.

Vzpostavitev jasne relacije med predprostorom v kletni etaži in gledališkimi odri – Mala drama (mali dramski oder) se realizira na nivoju glavnega predprostora in se na ta način povezuje s skupnim »gala« prostorom. Vadbeni oder se dviga v nadzemni del proizvodnega objekta, kar mu omogoča neposredno povezavo z dnevno svetlobo in zunanjim prostorm, bližino garderob in umetniškega vodstva. Eksperimentalno gledališče ostaja na tleh trga kot najbolj javno odprta gledališka platforma. Vsa tri prizorišča so povezana s skupnimi vertikalnimi komunikacijami.

Prenova ponovno postavlja institucijo na miselni zemljevid mesta in države, vrača gledališče v javni prostor ter ustvarja novo aktivno podobo in položaj institucije v družbi.