poslovna stavba DARS
poslovna stavba DARS

1 / 9

natečajni elaborat, 2. nagrada
naročnik: DARS

projekt: 2018

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Samo Bojnec
Mitja Usenik