neprofitna stanovanja poljane maribor
neprofitna stanovanja poljane maribor

1 / 9

naslov: Poljane, Maribor
naročnik: Stanovanjski sklad Maribor in Stanovanjski sklad Slovenije
program: 130 socialnih in neprofitnih stanovanjskih enot

projekt: 2002 – 2005
gradnja: 2005 – 2007

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Jernej Bevk
Špela Jerin
Andrej Mercina
Mitja Zorc
Sanja Škrinjar

fotografije: Miran Kambič

Mini stanovanjsko naselje s štirimi bloki stotridesetih neprofitnih stanovanj je locirano blizu vozlišča z gostim prometom na Poljanah v Mariboru. Arhitekti – omejeni tudi z vnaprej določeno urbanistično zasnovo območja – so pomanjkanje kakovostnega  zunanjega prostora nadomestili s kolektivnimi prostori znotraj blokov.

V kvader blokov vrezani volumni oblikujejo obsežne prazne prostore – sobe – namenjene javnim programom. Ti prostori so zaprti – oblikovani kot pokrita igrišča ali odprti – kot vrtovi na strehi orientirani proti soncu.

Stanovanja, ki so nanizana okoli osrednjega kominikacijskega jedra so tipska, naložena v nadstropjih, njihovo induvidualnost znotraj celote izražajo balkoni, ki spreminjajo pozicijo. Balkoni kot akcenti na fasadi oblikujejo razgiban karakter bloka. Na fasadi je berljiv tudi prerez blokov.

Polja strukturiranih fasadnih plošč označujajo stanovanja, nestrukturirani horizontalni pasovi pa betonske plošče nadstropij. Izbor fasadnih materialov izraža tudi industrijski karakter okolice.