neprofitna stanovanja cesta v gorice
neprofitna stanovanja cesta v gorice

1 / 7

naslov: Cesta v Gorice, Ljubljana
naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane
program: neprofitna stanovanja

projekt: 2002-2005
izvedba: 2006-2007

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Davorin Počivašek
Mojca Kocbek

fotografije: Miran Kambič

Naselje neprofitnih stanovanj se nahaja v degradirani coni na robu mesta. Podolgovato parcelo obrobljata Cesta v Gorice in avtohtona barjanska gmajna. Naselje, oblikovano kot eksperimentalna stanovanjska shema, je v neposredni bližini centra za tujce, ki po pridobitvi dovoljenj za bivanje, v naselju lahko dobijo novi dom.

Urbanistična zasnova se poskuša izogniti uveljavljeni tipologiji socialnih naselj, kjer so zunanji prostori opuščena območja, ki nikomur ne pripadajo. Naselje Cesta v Gorice je zato razdeljeno v štiri enklave, ki po vzoru vaških skupnosti tvorijo samostojne socialne enote. Pasovi bloka, lomljeni v obliki črke S, oblikujejo dva tipa kolektivnih zunanjih prostorov s katerimi se identificirajo okoliški stanovalci. Ožji, tlakovan prostor z otroškimi igrišči je bolj urban, širši, zasajen s sadnimi drevesi, pa bolj ruralen.

Stanovanja, nanizana v podolgovatih lamelah, imajo dvostransko orientacijo in so dostopna po zunanjih hodnikih. Posamezne stanovanjske enote označujejo rumena vrata. Vsa stanovanja – v naselju je pet različnih tipov v velikosti od 26 do 76 kvadratnih metrov – imajo podoben vstopni modul s sanitarijami, garderobo in kuhinjo. Vlogo balkonov prevzamejo skupna notranja dvorišča. Stanovanjem pripadajo tudi shrambe, locirane v pritlični lameli ob cesti, ki deluje kot zvočni zid.

Preprosta betonska konstrukcija stanovanjskih enklav je obložena s cementnimi kompozitnimi ploščami. Njihova struktura se z orientacijo fasade spreminja. Na zunanjih pokritih hodnikih so uporabljene gladke, na izpostavljenem delu fasade pa valovite eternit plošče v črni barvi.