nc crss

The NC CRSS program represents a specific combination of content with medical, educational and counseling functions. The program contents are organized in two sets: ‘closed’ programs that enable intimacy (private consultations and hearings…) and ‘open’ programs that enable connection (polygon, model apartment, lecture hall, meeting room…).

nc crss

1 / 7

naslov: Grablovičeva ulica, Ljubljana
naročnik: UKC Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS

project: 2019 – 2022

Bevk Perović projektni tim:
Vasa J. Perović
Matija Bevk
Valentin Tribušon Ovsenik
Irene Salord Vila
Antonia Rubić

fotografije: Ana Skobe

Izhodišče za programsko in materialno zasnovo, podano s strani uporabnika, je bila želja, da naj novi rehabilitacijski center vzpostavi navezavo z domačim oz. učnim okoljem in ne z institucionalnim okoljem bolnišnice – ljudje se bodo v centru učili novega vsakdanjega življenja in ne medicinsko zdravili.

Program NC CRSS predstavlja specifično kombinacijo vsebin z medicinskimi, izobraževalnimi in svetovalnimi funkcijami. Programske vsebine so organizirane v dva sklopa: ‘zaprti’ programi, ki omogočajo intimnost (privatne konzultacije in obravnave…) in ‘odprte’ programe, ki omogočajo povezanost (poligon, vzorčno stanovanje, predavalnica, sejna soba…).

Zaprti programi so izdelani kot leseni volumni, ki artikulirajo in definirajo celoten prostor. Odprti programi so, po vzoru odprtega tlorisa, razporejeni med lesenimi volumni, kar ustvari fleksibilnost / odprtost / povezanost in možnost stalnega vzporednega dogajanja oziroma poteka različnih aktivnosti.

Razporeditev volumnov sledi programskim zahtevam – ustvarja prostore in hkrati ohranja obstoječo kvaliteto odprtosti in višine prostora. Celoten prostor je rezultat sodelovanja vseh novih elementov: lesenih volumnov, prostorov med volumni, elementov pohištva in zaves – skupaj tvorijo odprt, povezan in obenem intimen prostor.