dvojček mencingerjeva
dvojček mencingerjeva

1 / 7

naslov: Mencingerjeva ulica, Ljubljana
naročnik: zasebni

projekt: 2012 – v teku

Bevk Perović projektni tim:
Matija Bevk
Vasa J. Perović
Valentin Tribušon Ovsenik
Gašper Skalar
Andrej Ukmar